Cartipàs: organització política

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Cartipàs: organització política

Sector Públic
31/05/2024

Informació relativa a l’organització institucional (ple, junta de govern local, alcalde, regidors, tinent d’alcalde, etc.), d’acord amb la normativa de règim local i la que la pròpia corporació hagi definit a través dels acords de Ple i els decret de l’alcaldia, que conformen el “cartipàs” municipal.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 31/05/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor
Font https://cido.diba.cat/
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy