Punts d'accés WIFI al municipi (WIFI4EU)

Punts d'accés wifi (WIFI4EU) d'accés lliure que permeten connectar-se a internet (sense necessitat de passord)

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 31/05/2021
Última actualització 21/07/2022
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor
Subtipus actor
Font
Freqüència d'actualització
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy