Liquidació del pressupost (execució per capítols)

Seguidors
0

Organització

Global

Organització per a conjunts de dades globals

llegiu més

Llicència

Creative Commons CCZero [Open Data]

Liquidació del pressupost (execució per capítols)

27/06/2024

La liquidació inclou els estats demostratius de l’execució dels ingressos i despeses del pressupost de l'ens.

Un cop finalitzat l’exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del pressupost a data 31 de desembre.

Aquest conjunt de dades mostra els crèdits i previsions definitives i l'execució de cada capítol dels pressupostos d'ingressos i de despeses.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 17/04/2024
Última actualització 27/06/2024
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font https://presidencia.gencat.cat/
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy