Resum indicadors econòmics agregats per territoris

Càlcul del resum d'indicadors econòmics agregats per territoris, en base a la informació dels conjunts de dades de pressupostos i endeutament.

A partir d’aquests conjunts de dades, s’ha incorporat per a cada ens la seva dada d’habitants i s’ha treballat la visió territorial per oferir la comparativa comarcal, provincial i catalana.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 04/02/2020
Última actualització 26/07/2021
Llicència Creative Commons CCZero
Ignorar filtre ens No
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Consorci AOC
Correu de contacte (RDF) dadesobertes@aoc.cat
Tipus actor
Subtipus actor Conjunt de dades multiens
Font Consorci AOC a partir de dades de Municat
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy