Interpretem les dades de les intervencions de la ...

URL: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWFhOWZjODgtMjI5Yy00MTZjLWJhMTEtYmVhM2E1NDczYzY1IiwidCI6IjBkNzIzYTY1LTg0YTUtNDk3Mi04YzllLTg0NzU3NDc4ZTdlYyIsImMiOjl9

Interpretem les dades de les intervencions de la policia municipal

Incrustar

Interpretem les dades de les intervencions de la policia municipal

Informació addicional

Camp Valor
Creat 22/02/2023
Última actualització 24/05/2023
Format gràfic
Data d'actualització de les dades
Idioma de les dades