Punts d’accés wifi

Ubicació geogràfica específica del municipi en la qual s'ofereix accés públic a una xarxa de serveis mòbils de banda ampla, sense fil.

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 18/02/2019
Última actualització 04/03/2019
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Departament de Secretaria i Presidència
Correu de contacte (RDF) informatica@santquirzevalles.cat
Tipus actor
Subtipus actor
Font www.santquirzevalles.cat
Freqüència d'actualització 30 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy