Índex d'Atur

Index d'atur a Tarragona, Tarragonès i Catalunya

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 24/07/2019
Última actualització 25/07/2019
Llicència Creative Commons Attribution NoDerivatives
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor Corporació Local
Subtipus actor Ajuntament
Font https://www.idescat.cat
Freqüència d'actualització 365 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy