Població de la ciutat

Seguidors
0

Organització

Ajuntament de Tarragona

No hi ha cap descripció per a aquesta organització

Llicència

Creative Commons Attribution [Open Data]

Població de la ciutat

Demografia
31/05/2024

Dades estadístiques sobre la Població a la ciutat de Tarragona

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 19/12/2023
Última actualització 31/05/2024
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor
Subtipus actor
Font
Freqüència d'actualització
Àmbit de transparència
Objectius
Tipus de vista
City Anatomy