Població de la ciutat

Dades estadístiques sobre la Població a la ciutat de Tarragona

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 21/06/2018
Última actualització 17/05/2021
Llicència Creative Commons Attribution
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF)
Correu de contacte (RDF)
Tipus actor
Subtipus actor
Font
Freqüència d'actualització
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy