Qualitat de l'aire

Nivells de qualitat de l'aire a Tarragona

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 15/07/2019
Última actualització 25/11/2022
Llicència Creative Commons Attribution NoDerivatives
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Medi Ambient
Correu de contacte (RDF) mediambient@tarragona.cat
Tipus actor Corporació Local
Subtipus actor Ajuntament
Font
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy