Punts de càrrega vehicle elèctric

Punts Recàrrega elèctrics per cotxes

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Creat 28/10/2019
Última actualització 14/06/2022
Llicència Creative Commons Attribution NoDerivatives
Ignorar filtre ens Si
Llista filtre ens
Responsable dades funcionals (RDF) Felipe Ruiz Rodriguez
Correu de contacte (RDF) fruiz@tarragona.cat
Tipus actor Administració Pública
Subtipus actor Ajuntament
Font etecnic.net
Freqüència d'actualització 7 dies
Àmbit de transparència
Tipus de vista
City Anatomy